Welkom op de website van Zee kinderen
Werkwijze ZeeKinderen

Alle bevindingen tijdens de bezoeken aan de kinderen, ouders en leraren worden vastgelegd. Aan probleemsituaties wordt extra aandacht besteedt en maandelijks komt er een verslag van de inhoudelijke situatie naast de financiele administratie. 

Het ZeeKinderen team overlegt per e-mail en telefoon, en komt 2 keer per maand bij elkaar om de voortgang van alle kinderen te bespreken.

Criteria voor toelating tot Zeekinderen

 • te weinig economische middelen om het kind naar school te laten gaan

 • motivatie en stimulatie van het hele gezin om te zorgen dat het kind een schooljaar met succes kan afronden

 • het ondertekenen van een overeenkomst over de Zeekinderen afspraken met het kind, de ouders of verzorger en de teamleidster Norma Galo

 

Afspraken tussen ZeeKinderen, ouders en kind

 • het kind moet dagelijks naar school

 • de ouders moeten het kind stimuleren

 • de ouders moeten het kind de ruimte en tijd geven om huiswerk te maken

 • als het niet goed gaat op school moeten de ouders en kind zich bij ZK-team melden

 • kinderen met onvoldoendes moeten naar bijles 2 keer per week 2 uur

 • ouder of verzorger moet minimaal 3 van de 4 oudervergaderingen bijwonen

 • het kind moet overgaan (met uitzonderingen)


Wat doet het Zeekinderen team?

 • koopt alle benodigde materialen en uniformen voor de kinderen

 • bezoekt elk kind minimaal 2 keer per maand

 • verzorgt bijlessen, deze zijn verplicht voor kinderen die een onvoldoende op hun rapport hebben

 • bezoekt eens per maand de scholenleiding om de voortgang van de kinderen te bespreken

 • bezoekt minimaal 1 keer per maand de ouders/verzorgers en frequenter bij problemen

 • nodigt 2 keer per jaar een spreker uit die vertelt over een relevant onderwerp voor ouders/kinderen en educatie